هزینه تعمیر قاب لپ تاپ شکسته

قیمت و هزینه تعمیر قاب لپ تاپ سونی

قیمت و هزینه تعمیر قاب لپ تاپ سونی چفدر می شود و قیمت بر چه مبنایی محاسبه می گردد؟

این سوال بیشتر عزیزانی است که بدنه و قاب لپ تاپشان شکسته.

و قابی برای لپ تاپشان در بازار پیدا نکرده اند.

با توجه به این مطلب که تعمیرات قاب لپ تاپ زمانی صورت می پذیرد که قاب لپ تاپ مورد نظر در بازار موجود نباشد.

 اگر قابی در بازار موجود باشد اولویت با تعویض قاب می باشد.

  اگر قابی موجود نباشد مجاب به ترمیم قاب خواهیم شد.

مبنای تعیین قیمت و هزینه تعمیر قاب لپ تاپ و ترمیم قاب شکسته یک لپ تاپ ، میزان شکستگی های لپ تاپ است.

میزان شکستگی های داخل لپ تاپ و شکستگی های بیرون لپ تاپ ملاک است.

طبیعتا” هرچقدر شکستگی های قابهای بیرونی بیشتر باشد یا تکه کنده شده داشته باشد هزینه کار بیشتر خواهد بود.

 بمنظور  اعلام هزینه تعمیر قاب لپ تاپ، ابتدا قابساز مبادرت به باز کردن لپ تاپ می نماید.

پس از بازکردن لپ تاپ و رویت شکستگی های داخل لپ تاپ، قیمت نهایی تعیین و مراتب به مشتری اعلام می گردد.

مدت زمان اعلام هزینه لپ تاپ شکسته، معمولا” دو الی سه روز کاری خواهد بود.

در ضمن بدون اعلام هزینه و هماهنگی با مشتری و اعلام رضایت از حانب مشتری مبنی بر تایید دریافت خدمات هرگز هیچ خدماتی صورت نمی پذیرد.

بعد از تایید مشتری مبنی بر دریافت خدمات و شروع و اقدام به فعالیت قابسازی، اعلام کنسلی خدمات از جانب مشتری پدیرفته نمی شود.

طبیعتا” ارسال عکس کالای معیوب ازطریق شبکه های اجتماعی ملاک اعلام هزینه دقیق نخواهد بود.

اما از طرق شماره واتساپ 09122362757 پس از مشاهده تصویر کالای معیوب حدود تقریبی هزینه اعلام می گردد.

اما این اعلام هزینه، ملاک صد در صدی اعلام قیمت نهایی نخواهد بود.

عزیزان نمونه کارهای ترمیمی سونیران را می توانید در صفحه تعمیر قاب لپ تاپ  SONYRAN.IR و صفحه تعمیر قاب MSICENTER.IR و FUJITSUCENTER.IR مشاهده بقرمایید.

اعلام هزینه دقیق فقط در صورت باز کردن لپ تاپ صورت می پذیرد.

دستگاه معیوب باید به رویت کارشناس مربوطه برسد تا اعلام هزینه گردد.

هیچ راهی به جز مشاهده حضوری و باز کردن لپ تاپ جهت تعیین هزینه وجود ندارد.